Bố là tất cả

(Thơ: Đỗ Văn Khoái
Nhạc: Thập Nhất)

Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.

Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi
Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi
Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi
Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi.