TỴ ĐIỀN TRẠCH

 

Phong Cáo 
Văn Tinh 
Thiên Trù 
Thiên Đức 
Phúc Đức 
Ân Quang 
 
 
 
 
Kiếp Sát 
Đại Hao 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

TUYỆT

96

NGỌ QUAN LỘC

 TUẦN   

Tam Thai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điếu Khách 
Bệnh Phù 
 
 
 
 
 
 
 
 
+

MỘ

86

MÙI NÔ BỘC

 TUẦN   

Văn Xương 
Văn Khúc 
Hữu Bật 
Tả Phù 
Đường Phù 
Thiên Việt 
Thiên Quan 
Hóa Lộc 
Hồng Loan 
Hỷ Thần 
Quả Tú 
Trực Phù 
Thiên Thương 
 
 
 
 
 
 
 
-

TỬ

76

THÂN THIÊN DI THÂN

 TRIỆTBát Tọa 
Đẩu Quân 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa Không 
Thái Tuế 
Phi Liêm 
 
 
 
 
 
 
 
+

BỆNH

66

THÌN PHÚC ĐỨC

 

Thiên Y 
Hoa Cái 
Thiên Thọ 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên Riêu 
Bạch Hổ 
Phục Binh 
Thiên La 
 
 
 
 
 
 
+

THAI

106
Họ và tên : Võ Đan Quỳnh
Sinh ngày 12 , Tháng 4 , Năm Giáp Thân
Giờ Mão
Dương Nữ
Cục : Hỏa Lục Cục
Mệnh : Tuyền Trung Thủy (Dưới Giữa Dòng Suối)
Sao chủ mệnh : Liêm Trinh
Sao chủ thân : Thiên Lương

Lượng Chỉ : 4 Lượng 1 Chỉ

DẬU TẬT ÁCH

 TRIỆTThai Phụ 
Thiên Phúc 
Đào Hoa 
Thiếu Dương 
Tấu Thư 
Thiên Quý 
 
 
 
 
Lưu Hà 
Phá Toái 
Thiên Không 
Thiên Sứ 
 
 
 
 
 
 
-

SUY

56

MÃO PHỤ MẪU

 

Long Đức 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kình Dương 
Quan Phủ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

DƯỠNG

116

TUẤT TÀI BẠCH

 

Địa Giải 
Quốc Ấn 
Thiên Tài 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên Khốc 
Tang Môn 
Tướng Quân 
Địa Võng 
 
 
 
 
 
 
+

ĐẾ VƯỢNG

46

DẦN MỆNH

 

Lộc Tồn 
Thiên Mã 
Phượng Các 
Giải Thần 
Bác Sĩ 
 
 
 
 
 
Địa Kiếp 
Thiên Hư 
Tuế Phá 
 
 
 
 
 
 
 
+

TRÀNG SINH

6

SỬU HUYNH ĐỆ

 

Thiên Khôi 
Nguyệt Đức 
Thiên Hỉ 
Lực Sĩ 
 
 
 
 
 
 
Đà La 
Linh Tinh 
Tử Phù 
 
 
 
 
 
 
 
-

MỘC DỤC

16

PHU THÊ

 

Hóa Kỵ 
Long Trì 
Thanh Long 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên Hình 
Quan Phù 
 
 
 
 
 
 
 
 
+

QUAN ĐỚI

26

HỢI TỬ TỨC

 

Thiên Giải 
Hóa Quyền 
Hóa Khoa 
Thiếu Âm 
 
 
 
 
 
 
Cô Thần 
Hỏa Tinh 
Tiểu Hao 
 
 
 
 
 
 
 
-

LÂM QUAN

36

M : Miếu Địa , V : Vượng Địa , Đ : Đắc Địa , H : Hãm Địa , B : Bình Hòa
Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ


Copyright © 2004-2006 Tuviglobal.  All Rights Reserved.
Developed by QNESoft. Powered by : Tuvionline 1.2