Bà ngoại đã nghỉ hưu ở nhà, nên bà ngoại có 1 việc làm thêm rất thú vị: chăm sóc cho Đan Quỳnh. Suốt 9 tháng mẹ đi học ở Mỹ, Đan Quỳnh ở với ngoại, nên Đan Quỳnh cứ tưởng ngoại cũng là mẹ của Đan Quỳnh.

Khi mẹ về, Đan Quỳnh vẫn bám riết lấy ngoại, và đuổi "mẹ đi đi". Nhưng bây giờ Đan Quỳnh đã biết Đan Quỳnh không phải là "con của ngoại", nên mỗi khi ngoại không chiều Đan Quỳnh, Đan Quỳnh sẽ mếu máo... "ngoại đi đi, mẹ đâu rồi?"

 

Vào bếp với ngoại