Cô Tú là người đầu tiên biết kết quả siêu âm 3D của Đan Quỳnh, vì cô mong có cháu gái ngay từ khi biết mẹ cấn bầu. Cô mua cho Đan Quỳnh rất nhiều áo đầm và mong Đan Quỳnh lớn thật nhanh để cô làm điệu. Nhưng tóc Đan Quỳnh cứ không chịu mọc dài ra, làm bao nhiêu kẹp tóc và đồ cột tóc đều phải cất vô tủ hết.

Dạo này cô bận lo đám cưới nên cô không dẫn Đan Quỳnh đi chơi được. Nhưng mai mốt, Đan Quỳnh sẽ bám riết lấy cô để cô... sửa soạn cho Đan Quỳnh chứ.