Dì Minh Hiền là em của mẹ. Dì học rất giỏi, nhất là Toán và Ngoại ngữ.  Khi còn học phổ thông, dì luôn ở trong đội tuyển chuyên toán trường. Khi qua Úc học, dì còn giúp các bạn nước ngoài học toán nữa. Dì vừa được giải thưởng sinh viên nước ngoài tốt nghiệp xuất sắc nhất ngành Công nghệ Thông tin ở Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức.


Dì nói được hai ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Đức. Nhưng thật ra, hồi ở Việt Nam, dì làm biếng học tiếng Anh quá nên bà ngoại phải gửi dì qua Úc để "ép" dì phải học đó, hi... hi...


Dì vừa về Việt Nam chơi Tết năm ngoái. Dì đem về cho Đan Quỳnh bao nhiêu đồ chơi. Đan Quỳnh thích nhất là bộ xếp hình. Đan Quỳnh chơi đến... mất gần hết các hình để xếp. Dì ở chơi cả tháng mà hai dì cháu chẳng có tấm hình nào chụp chung cả.

Tháng 12, dì sẽ sinh em bé. Lúc đó bà ngoại sẽ sang ở với dì. Đan Quỳnh sẽ phải xa ngoại một tháng, nhưng Đan Quỳnh sẽ không khóc đâu. Phải nhường cho em bé chứ, ngoại cũng là ngoại của em bé mà.