Có một sự trùng hợp thú vị là dượng và ba có cùng tên Duy, trong khi mẹ và dì cùng tên Hiền. Vì vậy, ông trẻ (em của bà ngoại) đã gọi ba là Duy lớn còn dượng là Duy bé, mặc dù về tuổi tác thì dượng hơn ba.

Trông dượng rất... dữ tợn, nên mỗi lần dượng nhìn Đan Quỳnh là Đan Quỳnh bắt đầu... mếu. Vì vậy, dượng rất ít có cơ hội "tiếp cận" được Đan Quỳnh, trừ khi bà ngoại "ngụy trang" Đan Quỳnh kỹ quá, làm Đan Quỳnh chẳng nhận diện được ai hết.

Thăm trang web của dì dượng