Gia đình ta gồm có ông bà nội, ông bà ngoại (ảnh chụp trong ngày thôi nôi Đan Quỳnh), sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có dì Minh Hiền đang sống với dượng Quang Duy ở Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức. Tháng 12 dì sẽ sinh em bé. Mẹ cũng sẽ sinh em bé vào tháng 2, năm sau. Cô Tú sống cùng với ông bà nội. Cô sẽ lên xe hoa vào tháng 10.

Cả nhà ta đều thương yêu nhau!