Mẹ là cô giáo ở trường, ở nhà mẹ cũng là cô giáo của Đan Quỳnh. Mẹ không đi học với Đan Quỳnh, mà sao bài hát nào Đan Quỳnh học ở trường mẹ đều biết. Nhờ có mẹ thường xuyên ôn bài ở nhà, mà Đan Quỳnh thuộc nhiều bài hơn và hát... hay hơn nữa.
Mẹ có một sở thích rất lạ: chụp hình và quay phim Đan Quỳnh. Hình như bất kỳ điều gì Đan Quỳnh làm đều gây ngạc nhiên và thích thú cho mẹ, nên Đan Quỳnh thường xuyên thấy mẹ cầm máy. Lúc Đan Quỳnh vui thì Đan Quỳnh làm dáng tha hồ cho mẹ chụp; còn lúc Đan Quỳnh không thích, Đan Quỳnh sẽ chạy trốn sau cũi - trong đó tối thui, mẹ chẳng thể nào quay phim, chụp hình gì được hết, hi... hi...

Mẹ còn publish hình Đan Quỳnh lên mạng và khoe với tất cả bạn bè mọi nơi của mẹ. Nhờ Đan Quỳnh mà mẹ còn có thêm nghề tay trái: viết trang web cho gia đình và bạn bè.


Thăm trang web của mẹ