Sở thích của ông ngoại là đọc sách. Vì vậy, ông ngoại giống như từ điển sống. Ông còn nói rất giỏi tiếng Trung Quốc đến nỗi có lần ông sang Trung Quốc chơi, một người bản xứ đã hỏi ông "học tiếng Việt từ bao giờ mà nói tiếng Việt như người Việt vậy?"

Đan Quỳnh được thừa hưởng năng khiếu ngôn ngữ của ông ngoại nên cũng làm mọi người ngạc nhiên khi xem Đan Quỷnh "biểu diễn" trong các video clips do mẹ làm... đạo diễn.