Ông nội rất thích nghe nhạc. Ông có một dàn loa rất "ngầu". Mỗi lần mẹ đưa Đan Quỳnh qua chơi, ông đều mở cho Đan Quỳnh nghe, dù Đan Quỳnh chưa biết thưởng thức âm thanh surround.


Ông nội rất cưng Đan Quỳnh. Khi Đan Quỳnh còn nhỏ, ngày nào ông cũng qua ẵm Đan Quỳnh đi bộ. Có lần ông ẵm Đan Quỳnh đi từ nhà Đan Quỳnh sang tận nhà ông nội. Mỗi lần ông qua chơi, ông đều đem theo một đồ chơi cho Đan Quỳnh. Nhưng Đan Quỳnh lại thích cặp mắt kiếng của ông nhất. Vì vậy, ông luôn phải có hai cặp để cho Đan Quỳnh tự... khám phá.