English :: Trang chủ :: Nghiên cứu :: Đề cương môn học :: Tài liệu tham khảo : Văn bản pháp luật :: Kinh nghiệm :: Danh bạ websites :: Liên hệ


Văn hóa và thiên nhiên

Những hình ảnh này được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, xin vui lòng chỉ sử dụng cho mục đích học tập.

Việt Nam - đất nước và con người (video clip)
Nguồn: Visualgui.com

Tranh cổ động

Những tranh cổ động này đã đạt những giải cao nhất trong cuộc vận động vẽ tranh cổ động vì môi trường. Để biết thêm chi tiết cũng như tham khảo thông tin về tác giả và tác phẩm, xin vui lòng đến website của Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tranh vui

Bảo vệ môi trường dưới mắt các họa sĩ biếm

Tôi rất mong các bạn giúp cung cấp các nguồn tài liệu khác để tôi có thể giới thiệu với sinh viên. Đây là một cách chúng ta cùng gửi thông điệp về một hành tinh xanh đến tất cả mọi người, bạn có nghĩ vậy không?