English :: Nghiên cứu :: Đề cương môn học :: Tài liệu tham khảo : Văn bản pháp luật :: Kinh nghiệm :: Thư viện ảnh :: Danh bạ websites :: Weblog


NGUYỄN PHÚC THỦY HIỀN

Giảng viên Luật Môi trường, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fulbright Visiting Scholar (2005-06), Pace University School of Law, New York


Bằng cấp chuyên môn

Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật TPHCM, 1991-1996
Cử nhân Anh văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 1994-1998
Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật của các Tổ chức Quốc tế, Đại học Groningen, Hà Lan, 1999-2000

Quá trình làm việc

Giảng viên Luật Môi trường, khoa Luật Thương mại, Đại học Luật TPHCM, 1996 đến nay
Luật sư, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, 1999-2004
Giáo viên Anh văn, trường Ngoại ngữ Không gian, 2002 đến nay
Mẫu websites của Ladyoz