English :: Trang chủ :: Đề cương môn học :: Tài liệu tham khảo : Văn bản pháp luật :: Kinh nghiệm :: Thư viện ảnh :: Danh bạ websites :: Liên hệ


NHỮNG CÔNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI
VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA CÁC TÁC GIẢ

VUI LÒNG TRÍCH RÕ NGUỒN
VÀ CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH HỌC TẬP


- Nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm không khí tầm xa, Tạp chí Khoa học Pháp lý, Đại học Luật TPHCM, 2001

- Tập quán quốc tế - nguồn cơ bản của Luật Quốc tế về Môi trường, Tạp chí Khoa học Pháp lý, Đại học Luật TPHCM, 2003

- Environmental Law in the Socialist Republic of Vietnam (Luật Môi trường của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Nhà xuất bản Oceana, 2005

- Luận văn Cử nhân Luật: "Pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Cam, Đại học Luật TP HCM, 1996

- Luận văn Cao học Luật: "Legal Protection of Cultural Heritage sites in times of armed conflict" (Bảo vệ di sản văn hóa trong chiến tranh), Xem: 1 2
Người hướng dẫn: Giáo sư Erik Suy, Đại học Groningen, 2000

- Vietnam's Law on Cultural Heritage (Luật Di sản Văn hóa), Trường Kiến trúc, Đại học Columbia, 12/2005; Trường Luật, Đại học Pace 05/2006

- Vietnam, a destination of the millennium (Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ), Trường trung học Bronxville, New York, 12/2005

- Environmental Law in the Socialist Republic of Vietnam (Luật Môi trường Việt Nam), Trường Lâm nghiệp, Đại học Yale, 02/2006

- Practice Law in Vietnam - tips for foreign attorneys (Hành nghề Luật sư ở Việt Nam - những kinh nghiệm cho luật sư nước ngoài), Trường Luật, Đại học Pace, 04/2006

- Lê Thị Thu Hường, “Pháp luật Việt Nam về Đánh giá Tác động Môi trường”, 2001

- Hoàng Thị Thư, “Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh tại Việt Nam”, 2001

- Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, “Thực hiện nguyên tắc Phòng ngừa theo pháp luật Môi trường Việt Nam”, 2002

- Võ Trung Tín, “Một số vấn đề pháp lý về phòng, chống lũ, lụt ở đồng bằng sông Cửu Long”, 2002

- Trịnh Văn Minh, “Những vấn đề pháp lý về về việc kiểm soát chất thải y tế ở TP Hồ Chí Minh”, 2002

- Nguyễn Kim Phương Lan, “Vấn đề kiểm soát xuất, nhập khẩu chất thải theo Công ước Basel và pháp luật Việt Nam”, 2003 (Xem: 1 2 3)

- Nguyễn Bạch Đằng, “Một số vấn đề pháp lý về phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu”, 2003

- Hoàng Thụy Nam Hồng, “Pháp luật Việt Nam về phòng, chống cháy rừng”, 2003

- Đoàn Thị Thu Hạnh, “Luật quốc tế về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi”, 2003

- Đoàn Xuân Hiếu, “Công ước Heritage với việc công nhận và bảo vệ di sản thế giới tại Việt Nam”, 2004 (Xem: 1 2)

- Võ Anh Thư, “Thực hiện nguyên tắc 21, tuyên bố Stockholm trong pháp luật môi trường Việt Nam”, 2004

- Nguyễn Thị Quang Nghĩa, “Hoạt động kiểm soát chất thải công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, thực trạng và hướng giải quyết”, 2004

- Trần Minh Trí, “Khía cạnh pháp lý của việc quản lý và sử dụng bền vững lưu vực sông Cửu Long”, 2005

- Lê Mai Sang, “Khía cạnh pháp lý của việc áp dụng khoa học công nghệ trong khám, chữa bệnh”, 2005

- Nguyễn Trung Nghĩa, “Bảo vệ môi trường trong xu hướng thương mại hóa toàn cầu”, 2005 (Xem: 1 2 3 4)
Mẫu websites của Ladyoz